BÜYÜKKARCI, O. (2023) “Edgar Allan Poe’nin ‘Kara Kedi’ öyküsüne göstergebilimsel bir yaklaşım”, TAMGA-Türkiye Göstergebilim Araştırmaları Dergisi, 1(1), ss. 26–50. doi: 10.5281/zenodo.8092307.