Lee, Y. (2024) “Yer, kültürel benlikler, anlatı: Kültür oluşturma için bir çizenek”, TAMGA-Türkiye Göstergebilim Araştırmaları Dergisi, 2(Özel Sayı/ Special Issue/ Issue Specialé), ss. 43–51. doi: 10.5281/zenodo.11066056.