Lardellier, P. (2024) “Kovidizm”den ‘kovidoza’ kovid ya da kutsal giz. ”., TAMGA-Türkiye Göstergebilim Araştırmaları Dergisi, 2(Özel Sayı/ Special Issue/ Issue Specialé), ss. 91–96. doi: 10.5281/zenodo.11066482.