Lee, Y. “Yer, kültürel Benlikler, anlatı: Kültür oluşturma için Bir çizenek”. TAMGA-Türkiye Göstergebilim Araştırmaları Dergisi, c. 2, sy Özel Sayı/ Special Issue/ Issue Specialé, Nisan 2024, ss. 43-51, doi:10.5281/zenodo.11066056.