TAMGA-Türkiye Göstergebilim Araştırmaları Dergisi: Duyurular https://e-tamga.com/index.php/pub <p><em>TAMGA-Türkiye Göstergebilim Araştırmaları Dergisi</em> göstergebilim çalışmalarını desteklemek amacıyla faaliyet gösteren uluslararası akademik bir yayındır. Göstergebilimin tüm geleneklerine açık olan dergi disiplinlerarası ve disiplinlerötesi yaklaşımlarla alana yenilik katan kuramsal, yöntemsel ve uygulamalı özgün inceleme yazılarını yayınlamaktadır.</p> <p><em>Dergi </em>sosyal, kültürel, toplumsal ve doğal gösterge dizgelerinde anlamın üretiliş biçimleri, göstergeler arası ilişkileri ve göstergelerin dizge içi ve dizge dışı gösterge türleriyle iletişimleri üzerine betimleyici ve eleştirel araştırmalara odaklanmaktadır. <em>Dergi</em> Türkçe, İngilizce ve Fransızca dillerinde nitelikli ve özgün bilimsel makale ve kitap incelemeleri yayınlamaktadır.</p> <p><em>TAMGA-Türkiye Göstergebilim Araştırmaları Dergisi</em> Bahar (Haziran) ve Güz (Aralık) dönemlerinde olmak üzere, yılda iki kere yayımlanan hakemli, bilimsel, süreli, uluslararası ve açık erişimli bir dergidir. <em>Dergi</em>nin hedef kitlesini akademisyenler, araştırmacılar, öğrenciler, profesyoneller ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar oluşturmaktadır.</p> <p><em>Dergi</em> zaman zaman özel ilgi alanlarına ayrılmış Özel Sayılar da yayınlamaktadır.</p> <p><a title="Open Journal System Platform" href="https://pkp.sfu.ca/" target="_blank" rel="noopener"><img src="https://e-tamga.com/public/site/images/muratk/pkp-ojs-platform-workflow.png" alt="" width="118" height="118" /></a> <a title="Budapest Open Access Initiative" href="https://www.budapestopenaccessinitiative.org/read/turkish-translation/" target="_blank" rel="noopener"><img src="https://e-tamga.com/public/site/images/muratk/open-acces-200-piksel.png" alt="" width="200" height="108" /></a> <a title="International Creative Commons License" href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.tr" target="_blank" rel="noopener"><img src="https://e-tamga.com/public/site/images/muratk/cc-by-250-piksel-9a985764c933409d744acb0e5c1e01c1.png" alt="" width="250" height="87" /></a></p> tr-TR