Amaç ve Kapsam

TAMGA-Türkiye Göstergebilim Araştırmaları Dergisi’nin amacı göstergebilimle ilişkilendirilebilen bilimin her alanından yenilikçi ve nitelikli bilimsel çalışmaları desteklemek, göstergebilim ile temel bilimlerin alt alanları arasında işbirlikçi bir sinerji yaratmak, açık erişim politikasıyla çalışmalarını göstergebilimle ilişkilendiren araştırmacılara çalışma platformu sunmak ve sonuçlarını dünyadan diğer araştırmacılarla paylaşabilecekleri uluslararası saygın bir ortam oluşturmaktır.

TAMGA-Türkiye Göstergebilim Araştırmaları Dergisi’nin çalışma alanları göstergebilimle ilişkilendirilebilen disiplinlerarası ve disiplinlerötesi çalışmaları kapsamaktadır.