İntihal Politikası

TAMGA-Türkiye Göstergebilim Araştırmaları Dergisi'ne yayınlanmak üzere gönderilecek makaleler dergi sistemine yüklenmeden önce benzerlik kontrol yazılımları olan iThenticate veya Turnitin ile kontrol edilmelidir. Bu kontrol sonucunda yazılımların makale ile ilgili vereceği benzerlik raporu makale gönderim sürecinde sisteme yüklenmelidir. Makale, benzerlik yazılımında taranırken kaynaklar bölümü hariç tutulmalıdır. Dergiye gönderilecek makalelerin benzerlik oranı %20'nin altında olmalıdır.