Kütüphaneciler İçin Bilgi

Kütüphanelere, bu açık erişimli dergiyi, elektronik dergileri içine almaları önerilir. Açık Dergi Sitemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi Public Knowledge Project bağlantısından elde edilebilir.