Açık Erişim Politikası

TAMGA-Türkiye Göstergebilim Araştırmaları Dergisi, Kamu Bilgi Projesi (Public Knowledge Project) tarafından Genel Kamu Lisansı altında geliştirilen, desteklenen ve ücretsiz olarak dağıtılan açık kaynaklı dergi yönetimi ve yayınlama yazılımı olan Açık Dergi Sistemi (Open Journal Systems) 3.1 belgelendirme versiyonunu kullanmaktadır.

TAMGA-Türkiye Göstergebilim Araştırmaları Dergisi Budapeşte Açık Erişim Girişimi’nde (The Budapest Open Access Initiative) yer alan, hakemli dergi literatürünün açık erişimli olması girişimini destekler ve yayımladığı tüm yazıları herkesin okuyabileceği ve indirebileceği bir ortamda ücretsiz olarak sunar. Bu bildirgede açık erişim; bilimsel literatürün internet aracılığıyla finansal, yasal ve teknik bariyerler olmaksızın, erişilebilir, okunabilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir, yazdırılabilir, taranabilir, tam metne bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması” olarak tanımlanmıştır.

TAMGA-Türkiye Göstergebilim Araştırmaları Dergisi'nde yayınlanan tüm makaleler “Atıf 4.0 Uluslararası — CC BY 4.0 - Creative Commons Lisansı” ile lisanslanmıştır. Bu lisans; yayınlanan tüm makaleleri, veri setlerini, grafik ve ekleri kaynak göstermek şartıyla veri madenciliği uygulamalarında, arama motorlarında, internet sitelerinde, bloglarda ve diğer tüm platformlarda çoğaltma, paylaşma ve yayma hakkı tanımaktadır. Açık erişim disiplinler arası iletişimi kolaylaştıran, farklı disiplinlerin birbirleriyle çalışabilmesini teşvik eden bir yaklaşımdır. Dergi, bu doğrultuda makalelerine daha çok erişim ve daha şeffaf bir değerlendirme süreci sunarak hizmet ettiği bilim alanına katma değer sağlamaktadır.

TAMGA-Türkiye Göstergebilim Araştırmaları Dergisi, kabul ettiği ve desteklediği açık erişim sağlama politikası kapsamında kütüphanelerin dergi içeriğini kütüphane katalog kayıtlarına almalarını önermektedir. Bu bağlamda dergi, hiçbir şekilde kütüphane veya okuyucudan yayınlanan elektronik makalelere erişim için abonelik ve ücret talep etmeyeceğini taahhüt etmektedir.