P.I. Tchaikovsky’nin operatik sisteminin bir bileşeni olarak metinlerarasılık


Özet Görüntüleme: 220 / PDF İndirme: 113

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8092444

Anahtar Kelimeler:

Metinlerarasılık, yaratıcı yöntem, opera, Tchaikovsky, Bizet, Glinka, M. Bakhtin

Özet

Makale, Çaykovski'nin operalarının metinlerarası analizi sorununu ele almaktadır. Yazar, bestecinin biçembilim sistemini M. Bakhtin'in bakış açısından, yani yazarın üslubunu, alıntılanan bir yığın bileşeni -ara metin- özgün bir ifadeye dönüştüren karmaşık bir şekilde düzenlenmiş bir kod olarak değerlendirmektedir. Çalışma Çaykovski'nin opera librettosu üzerine yaptığı çalışmaları incelemektedir. Kitap, 19. yüzyılın büyük bestecileri Çaykovski ve Bizet, Çaykovski ve Glinka arasındaki kültürel diyalog sorununu ve yaratıcı kesişmelerin çeşitli yönlerini ilk kez ele almaktadır. Yazar, çağdaş bestecilerin senfonizm ve opera alanındaki eserlerindeki sayısız metinlerarası paralellikleri, dönemin sosyo-kültürel ve müzikal gerçeklerine uygun olarak göstermek için somut müzikal örnekler kullanmaktadır. Araştırma yöntemi olarak göstergebilimsel yaklaşım kullanılmıştır. Araştırmada bir müzik eserinin, müzikal ara metnin farklı anlamlar iletebilen bir dil göstergesi olarak hareket ettiği, bir gösterge sistemi olarak değerlendirilmiştir. Analizler sonucunda, Çaykovski'nin eserindeki dış metinlerarasılık, yani modele göre bilinçli eser; eserin planlanmış fikrine uygun olarak ara metnin bilinçli olarak dahil edilmesi; melodik birimlerin, yaratıcı çalışmasından anlaşıldığı üzere, diğer bestecilerden bilinçsiz olarak alıntılanması hakkında çıkarımlar yapılmıştır.

Referanslar

Bart, R. (1989). Selected Works. Semiotics. Poetics. Progress.

Bartlett, R. (1999). Tchaikovsky and Wagner: A Reassessment / R. Bartlett // Tchaikovsky and his contemporaries: A Centennial Symposium (A. Mihailovic, Ed.). Westport, Connecticut.

Kristeva, J. (1969). Semiotika: Recherches pour une semanalyse. Média Diffusion.

Larosh, G. (1975). Selected articles. Music.

Newmarch, R. (1914). The Russian Opera. Herbert Jenkins Limited.

Nilova, T. V. (1993). Typology of Stage Situations in Russian Classical Opera (Methodology of Morphological Analysis) [Dissertation].

Piege-Gro, N. (2008). Introduction to the theory of intertextuality (G. K. Kosikov, Ed.). LKI Publishing House.

Rimsky-Korsakov, N. A. (1909). Chronicle of my musical life. Tipografiya Glazunova.

Stein, R. H. (1927). Tschaikowskij / R. H. Stein. Deutsche Verlags-anstalt.

Tchaikovsky, M. (1997). Life of Pyotr Ilyich Tchaikovsky. In 3 volumes (Vol. Volume 2). Algorithm.

Torop, P. K. (1981). Intext problem // Text within text. Proceedings on sign systems (Vol. 14).

Tchaikovsky P. & Taneev S. (1951). Letters. /Comp. Zhdanov V.A. Goscultprosvetizdat.

Tchaikovsky P. (1927). Correspondence with Ippolitov-Ivanov and Zarudnaya-Ivanova. Isscustvo.

Zajaczkowski, H. (2005). An introduction to Tchaikovsky's operas Praeger. Greenwood Publishing.

Yayınlanmış

30-06-2023

Nasıl Atıf Yapılır

JARVIS, S. O. (2023). P.I. Tchaikovsky’nin operatik sisteminin bir bileşeni olarak metinlerarasılık. TAMGA-Türkiye Göstergebilim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 70–81. https://doi.org/10.5281/zenodo.8092444

Sayı

Bölüm

Makaleler