Yer, kültürel benlikler, anlatı

Kültür oluşturma için bir çizenek


Özet Görüntüleme: 47 / PDF İndirme: 3

Yazarlar

  • Yunhee Lee Hankuk Yabancı Diller Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11066056

Anahtar Kelimeler:

Tara Westover, çizeneksel imgelem, yer, benlik, özyaşamöyküsel yazı

Özet

Bu makale, kültür ve anlatıya bakarak yer ve benlik arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamaktadır. Böylece bu ilişki, birinci kişi yer deneyimi, ikinci kişi kültürel benlik ilişkisi ve üçüncü kişi yer bilgisi olmak üzere üç açıdan incelenecek olan anlatı yoluyla kültür yapımının bir çizimi olarak ele alınmaktadır. Tara Westover’ın özyaşamöyküsel bir yazısındaki üç anlatı düzeyinin incelemesine bakarak, yer ve benlik arasındaki yoğunluğun kültür yapımı açısından ortaya çıkarıldığı bu makale, hem yerin hem de benliklerin baştan değerleme, yani çizenek yoluyla hayal gücü ile yeniden değerleme yoluyla anlatılmasını önermektedir.

Referanslar

Atkins, R. K. (2018). Charles S. Peirce’s phenomenology: Analysis and consciousness. Oxford University Press.

Bredlau, S. (2019). The place of others: Merleau-Ponty and the interpersonal origins of adult experience. In E. Champion (Ed.), The phenomenology of real and virtual places. Routledge. (pp. 196-203).

Casey, E. S. (1984). Habitual body and memory in Merleau-Ponty. Man and World, 17, 279–297.

Casey, E. S. (1997). The fate of place: A philosophical history. University of California Press.

Casey, E. S. (2000). Remembering: A phenomenological study. Indiana University Press.

Champion, E. (2019). Norberg-Schulz: Culture, presence and a sense of virtual place. In E. Champion (Ed.), The phenomenology of real and virtual places. Routledge. (pp. 143-163).

Colapietro, V. M. (1989). Peirce’s approach to the self: A semiotic perspective on human subjectivity. State University of New York Press.

Cresswell, T. (2015). Place: An introduction. Wile Blackwell.

de Waal, C. (2013). Peirce: A guide for the perplexed. Bloomsbury.

Enfield, N. J. & Kockelman, P. (Eds.). (2017). Distributed agency. Oxford University Press.

Fisch, M. H. (1982). Introduction. In M. Fisch et al. (Eds.), Writings of Charles S. Peirce: A chronological edition. Vol. 1., (1857-1866). Indiana University Press. (pp. XV-XXXV).

Kockelman, P. (2017). Gnomic agency. In N. J. Enfield & P. Kockelman (Eds.), Distributed agency. Oxford University Press. (pp. 15-23).

Malpas, J. (2014). Rethinking dwelling: Heidegger and the question of place. Environmental and Architectural Phenomenology Newsletter, 25 (1), 15-23.

Malpas, J. (2018). Place and experience: A philosophical topography. Routledge.

Paolucci, C. (2021). Cognitive semiotics: Integrating signs, minds, meaning and cognition. Springer.

Peirce, C. S. (1932). The Collected papers of Charles Sanders. Peirce, Vol. 2. C. Hartshorne & P. Weiss (Eds.). Harvard University Press.

Peirce, C. S. (1966). The collected papers of Charles Sanders Peirce, Vol. 7. Arthur W. Burks (Ed.). Harvard University Press.

Peirce, C. S. (1992). The essential Peirce: Selected philosophical writings. Vol. 1. N. Houser & C. Kloesel (Eds.). Indiana University Press.

Peirce, C. S. (2009). The logic of interdisciplinarity: The Monist-series. Elize Bisanz (Ed.). Akademie Verlag.

Peirce, C. S. (2010). Philosophy of mathematics: Selected writings. Matthew E. Moore (Ed.). Indiana University Press.

Pietarinen, A-V. & Bellucci. F. (2016). The iconic moment. Towards a Peircean theory of diagrammatic imagination. In J. Redmond, O. P. Martins & Á. N. Fernández (Eds.), Epistemology, knowledge and the impact of interaction. Springer International Publishing. (pp. 463-481).

Stango, M. (2015). ‘I’ Who?: A new look at Peirce’s theory of indexical self-reference. The Pluralist, 10(2), 220-246.

Tuan, Y-F. (1976). Humanistic geography. Annals of the Association of American Geographers. 66(2), 266-276.

Westover, T. (2018). Educated: A memoir. Random House.

İndir

Yayınlanmış

30-04-2024

Nasıl Atıf Yapılır

Lee, Y. (2024). Yer, kültürel benlikler, anlatı: Kültür oluşturma için bir çizenek. TAMGA-Türkiye Göstergebilim Araştırmaları Dergisi, 2(Özel Sayı/ Special Issue/ Issue Specialé), 43–51. https://doi.org/10.5281/zenodo.11066056