“Kum Adam”: Korkuya karşı terapi olarak transmedya anlatıları


Özet Görüntüleme: 54 / PDF İndirme: 37

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10442759

Anahtar Kelimeler:

Kültürel bellek, örüntünün yeniden yapılandırılması, sembol, korku, transmedya anlatısı

Özet

Makale, insanlığın en yaygın korkularını yeniden düşünmek için bir alan olarak transmedya anlatılarını araştırıyor. İnsan kültürü, potansiyel tehditler hakkında bilgi aktarmak için uzun süredir hikâyeleri kullanmakta ve ayrıca tehditlere karşı bir dizi potansiyel yanıt oluşturmaktadır. Zamanla bu paylaşılan zihinsel temsiller, kolayca tanınabilir korku sembolleri olarak hizmet eden karakterlere, olaylara ve tüm olay örgülerine dönüştü. Bu araştırma, bireysel ve kültürel anlatılar aracılığıyla insanların korkularını işlemesine olanak sağlayan psikolojik mekanizmalara odaklanmaktadır. Kişisel ve kültürel hafıza çok esnektir ve sürekli bir anlam oluşturma sürecinin bir sonucu olarak değişime tabidir. Psikoloji ve nörobilim alanlarındaki son keşifler, hikâye anlatımının travmanın üstesinden gelmedeki ve çevremizdeki dünyaya karşı daha olumlu bir tutum geliştirmedeki etkinliğini doğrularken, kültür göstergebilimi kültürel düzeyde benzer süreçleri inceler. Yaygın olarak kullanılan birçok sembol, bir metinden diğerine geçtikçe güçlenmekle birlikte, onları kullanan kişilerin değişen gerçekliklerine de yavaş yavaş uyum sağlar. Öte yandan, transmedya anlatıları da bu sürecin patlayıcı doğasına katkıda bulunur, çünkü farklı ortamlarda aynı anda birden fazla dönüşüm meydana gelir. Çizgi roman dizisini yayınlayan ve bunlara dayanan televizyon dizisinin ortak yapımcılığını üstlenen Neil Gaiman’in yarattığı Kum Adam’ın dünyası, bu kadar hızlı değişimi mükemmel bir şekilde gösteriyor. Burada tamamen beklenmedik bir şekilde, hem eski folklordan hem de çok yakın tarihli bazı olaylardan kaynaklanan sembolik korku imgeleri ortaya çıkıyor. Çok platformlu hikâye anlatımı; ölüm, arzu, günah ve daha fazlasının sabit görünen görüntülerini istikrarsızlaştırarak korkularımızın nedenlerine ve onlarla başa çıkmanın “doğru” yollarına meydan okur. Kum Adam’ın transmedya dünyası profesyoneller ve hayranlar tarafından genişledikçe korku kavramlarımızı yapısöküme uğratma ve potansiyel olarak yenilerini yaratma fırsatına sahip olacak.

Referanslar

Adami E. (2016). Multimodality. In O. Garcia et al. (Eds.) The Oxford Handbook of Language and Society (pp. 451–472). Oxford University Press.

Adler, J., Skalina, L. & McAdams, D. P. (2008). The narrative reconstruction of psychotherapy and psychological health. Psychotherapy Research, 18, 719–734.

Bietti, L. M., Tilston O. & Bangerter A. (2018). Storytelling as adaptive collective sense-making. Topics, 11(4), 710–732. http://dx.doi.org/10.1111/tops.12358.,https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/tops.12358#pane-pcw-references.

Bor, D. (2012). The Ravenous Brain: How the New Science of Consciousness Explains Our Insatiable Search for Meaning. Basic Books.

Boyd B. (2017). The evolution of stories: from mimesis to language, from fact to fiction. Wiley Interdiscip Rev Cogn Sci, 9(1). https://doi.org/10.1002/wcs.1444.,https://www.researchgate.net/publication/317190091_The_evolution_of_stories_From_mimesis_to_languae_from_fact_to_fiction.

Brewin, C. R. (2001). A cognitive neuroscience account of posttraumatic stress disorder and its treatment. Behaviour Research and Therapy, 39 (4), 373–393.

Bruner, J. S. (1991). The narrative construction of reality. Critical inquiry, 18, 1–21.

Clark, D. A. (2013). Cognitive restructuring. In S. G. Hoffman, D. J. A. Dozois, W. Rief, J. Smits (Eds.). The Wiley Handbook of Cognitive Behavioral Therapy. John Wiley & Sons. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/9781118528563.wbcbt02.

Djikic, M., & Oatley, K. (2014). The art in fiction: From indirect communication to changes of the self. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 8(4), 498–505. https://doi.org/10.1037/a0037999.

Fauconnier, G. & Turner, M. (2002). The way we think. Basic Books.

Fischoff, S., Dimopoulos, A., Nguyen, F. & Gordon R. (2003). Favorite movie monsters and their psychological appeal. Imagin Cogn Pers, 22(4), 401–426. https://doi.org/10.2190/CJ94-83FR-7HQW-2J.

Fiske, S. T. & Taylor, S. E. (2013). Social cognition: From brains to culture. SAGE.

Gaiman, N. (1989). The Sandman. Preludes and Nocturnes. US, CA: DC Comics.

Gaiman, N. (1989-1990). The Sandman. The Doll's House. US, CA: DC Comics.

Gaiman, N. (August 19, 2022). Neil Gaiman on “The Sandman” and the Power of Dreaming [Interview]. The New Yorker. https://www.newyorker.com/podcast/the-new-yorker-radio-hour/neilgaiman-on-the sandman and-the-power-of-dreaming.

Gaiman, N. (July 30, 2022). “I can’t do superheroes, but I can do gods”: Neil Gaiman on comics, diversity and casting Death. [Interview]. Guardian. https://www.theguardian.com/books/2022/jul/30/neil-gaimansandman-netflix-interview.

Hakemulder, J. (2000). The moral laboratory: Experiments examining the effects of reading literature on social perception and moral self-concept. John Benjamins Publishing.

Halberstam, J. (1995). Skin shows: gothic horror and the technology of monsters. Duke Press.

Heider, F. & Simmel, M. (1944). An experimental study of apparent behavior. The American Journal of

Psychology, 57, 243–259. https://doi.org/10.2307/1416950.

Heinberg, A., Goyer, D. S. & Gaiman, N. (Executive producers). (2022). “The Sandman”. [TV series]. PurePop Inc, DC Entertainment, Warner Bros. Television, etc.

Hodge, R. & Kress, G. (1988). Social Semiotics. Polity.

Hovious, A. S. (2016). Transmedia Storytelling: The Librarian’s Guide. Libraries United.

Jacobs, A. M. (2015). Neurocognitive poetics: Methods and models for investigating the neuronal and cognitive-affective bases of literature reception. Frontiers in Human Neuroscience, 9. https://www.academia.edu/28487253/Neurocognitive_poetics_methods_and_models_for_investigatng_he neuronal_and_cognitive_affective_bases_of_literature_reception.

Jenkins, H. (2003). Transmedia storytelling. Moving characters from books to films to video games can make them stronger and more compelling. MIT Technology Review. http://www.technologyreview.com/news/401760/transmedia-storytelling/.

Jenkins, H. (2008). Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. New York University Press.

Keen, S. (2007). Empathy and the novel. Oxford University Press.

Koopman, E. M. & Hakemulder, F. (2015). Effects of literature on empathy and self- reflection: A theoretical empirical framework. Journal of Literary Theory, 9(1), 79–111. https://doi.org/10.1515/jlt-2015-0005.

Kress, G. & van Leeuwen, T. (2001). Multimodal discourse: The modes and media of contemporary communication. Arnold.

Kurzweil, R. (2012). How to Create a Mind - The Secret of Human Thought Revealed. Penguin Books.

Labov, W. (2010). Narratives of personal experience. In P. Hogan (Eds.), Cambridge encyclopaedia of the language sciences (pp. 546–548). Cambridge University Press.

Lotman, Y. (2000). Universe of the Mind: A Semiotic Theory of Culture. Indiana University Press. Luhmann, N. (1984). Social Systems. Stanford UP.

Mar, R. A. & Oatley, K. (2008). The Function of Fiction is the Abstraction and Simulation of Social Experience. Perspectives on Psychological Science, 3(3), 173–192. https://doi.org/10.1111/j.1745 6924.2008.00073.x.

Mar, R. A. (2018). Evaluating whether stories can promote social cognition: Introducing the Social Processes and Content Entrained by Narrative (SPaCEN) framework. Discourse Processes, 55(5–6), 454–479. https://doi.org/10.1080/0163853X.2018.1448209.

McAdams, D. P. (1985). Power, intimacy, and the life story: Personological inquiries into identity. Guilford Press.

Merrel, F. (2001). Lotman’s semiosphere, Peirce’s categories, and cultural forms of life. Sign Systems Studies. 29(2), 385–415.

Nussbaum, M. C. (2010). Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities. Princeton University Press.

Ojamaa, M. (2015). The transmedial aspect of cultural autocommunication. Tartu University of Tartu Press.

Olick, J. K. & Robbins, J. (1998). Social Memory Studies: From ‘Collective Memory’ to the Historical

Sociology of Mnemonic Practices. Annual Review of Sociology, 24, 105–140.

Parsons, T. (1977). Social Systems and the Evolution of Action Theory. Free Press.

Pennebaker, J. W. & Stone, L. D. (2003). Words of wisdom: Language use over the life span. Journal of Personality and Social Psychology, 85, 291–301.

Rigney, A. (2018). Remembrance as remaking: memories of the nation revisited. Nations and Nationalism Celebrates International Women’s Day, 24(2). https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/nana.12388#nana12388-bib-0066.

Rutledge, P. (2011). Transmedia storytelling; Neuroscience meets ancient practices. https://www.pamelarutledge.com/transmedia-storytelling-neuroscience-meets-ancient-practices/

Rutledge, P. (2016). Everything is Story: Telling Stories and Positive Psychology. In E. M. Gregory, P.

Rutledge, Exploring Positive Psychology: The Science of Happiness and Well-Being. ABC-Clio. https://www.researchgate.net/publication/343921003_Everything_is_Story_Telling_Stories_and_Positive_Pychology.

Rutledge, P. (2018). Transmedia psychology: creating compelling and immersive experiences. In M. Freeman 37 and R. R. Gambarato (Eds.), Routledge Companion to Transmedia Studies (pp. 350–363). Routledge. http://dx.doi.org/10.4324/9781351054904-39.

Scalise Sugiyama, M. (2001). Food, foragers, and folklore: The role of narrative in human subsistence. Evolution and Human Behaviour, 22 (4), 221–240. https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/S1090 5138(01)00063-0.

Singer, J. A. (2005). Personality and psychotherapy: treating the whole person. Guilford Press.

Smith, D., Schlaepfer, P., Major, K. et al. (2017). Cooperation and the evolution of hunter-gatherer storytelling. Nature Communications, 8, 1-19. https://doi.org/10.1038/s41467-017-02036-8.

Smyth, J. M., True, N., & Souto, J. (2001). Effects of writing about traumatic experiences: The necessity for narrative structuring. Journal of Social and Clinical Psychology, 20, 161–172.

Sütiste, E. & Torop P. (2007). Processual boundaries of translation: Semiotics and translation studies. Semiotica, 163(1/4), 187–207.

Tewksbury, D. (August 10, 2022). Mason Alexander Park on Desire and the Shocking Ending of ‘The

Sandman’. Netflix. https://www.netflix.com/tudum/articles/the-sandman-ending-mason-alexander-park Desire.

Torop, P. (2000). Towards the semiotics of translation. Semiotica, 128(3-4), 597–609. https://doi.org/10.1515/semi.2000.128.3-4.597.

Wasalamudalige, H. (August 9, 2022). Why The Sandman Changed Dream's Hell-Based Duel to Include Lucifer. CBR. https://www.cbr.com/sandman-dream-hell-duel-lucifer-change-netflix/.

Wilson, T. D. (2011). Redirect: Changing the stories we live by. Little, Brown and Company.

Zylko, B. (2001). Culture and semiotics: Notes on Lotman’s conception of culture. New Literary History, 32(2), 391–408.

Yayınlanmış

31-12-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Tashchenko, G. (2023). “Kum Adam”: Korkuya karşı terapi olarak transmedya anlatıları. TAMGA-Türkiye Göstergebilim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 26–37. https://doi.org/10.5281/zenodo.10442759