Göstergenin oluşum sürecinde sahne sanatları


Özet Görüntüleme: 103 / PDF İndirme: 35

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10442919

Anahtar Kelimeler:

Göstergebilim, sanat, performans, varoluş, tutku

Özet

Mevcut metin, sanatsal ifadedeki göstergebilimsel işlevleri (temel veya karmaşık) göstermeyi amaçlamaktadır. Bu metin, kalıcı hareketin ve değişebilirliğin işaretlerini göstermek için çeşitli biçimlerdeki sahne sanatlarına odaklanmaktadır. “Dönüşüm” ve “aşkınlık”, göstergelerin ontolojik ya da epistemolojik olarak anlaşılmasını gerektiren söz konusu ifadelerdeki göstergesel işlevi ortaya çıkarmaya çalıştığım temel kavramlardır.

Referanslar

Barthes, R. (1992). S/Z. Hill and Wang.

Beker, M. (1991). Semiotika književnosti. Zavod za znanost o kjiževnosti Filozofskoga Fakulteta u Zagrebu.

Bourdieu, P. (1982). Language & Symbolic Power. Polity Press.

De Saussure, F. (1959). Course in general Linguistics (A. Belly, Charles; Sechehave, Ed.). Philosophical Library.

Deely, J. (2009). Purely Objective Reality. Mouton, de Gruyter.

Eco, U. (1968). La struttura assente (la ricerca semiotica e il metodo strutturale). Bompiani.

Eco, U. (1975). Trattato di semiotica generale. Bompiani.

Eco, U. (1976). Theory of Semiotics (T. A. Sebeok, Ed.). Indiana University Press.

Eco, U. (1979). Lector in fabula (la cooperazione interpretativa nei testi narrativi). Bompiani.

Eco, U. (1980). Il nome della rosa. Bompiani.

Eco, U. (1984). The Role of the Reader (Explorations in the Semiotics of Texts). Indiana University Press.

Greimas, A. J., & Fontanille, J. (1993). The Semiotics of Passions: From State of Affairs to States of Feelings. The University of Minnesota Press.

Greimas, A. J. (1973). On Meaning. University of Minnesota Press.

Griffin, E. (2003). A First Look at Communication Theory. McGraw-Hill.

Hoxha, B. (2016a). Semiotics of precision and imprecision. Semiotica: Journal of the International Association of Semiotic Studies, 213, 539–555. https://doi.org/10.1515/sem-2015-0077.

Hoxha, B. (2016b). Sui limiti della semiotica. La soggettività opposta all’oggettività 1. EC - Rivista di semiotica dell’Associazione italiana degli studi semiotici.

Hoxha, B. (2017). Fiction and Reality in Eco’s Words. In T. Tefellsen & B. Sorensen (Eds.), Umberto Eco in is Own Words (Semiotics, pp. 236–242). De Gruyter, Mouton Editions.

Hoxha, B. (2018). The Interpretative Nature of the Text as a Semiotic Strategy. Beder University Journal of Educational Sciences, 18(1), 1–13.

Ivič, M. (1970). Pravci u lingvistici. Državna Žalozba Slovenije.

Peirce, C. S. (1960). Collected Papers of Charles Sanders Peirce (Volume I: “Principles of Philosophy” and Volume II: ‘Elements of Logic”) (C. & Hartshorne & P. Weiss, Eds.). The Belknap of Harvard University Press.

Tarasti, E. (2000). Existential Semiotics. Indiana University Press.

Tarasti, E. (2012). Semiotics of Classical Music (How Mozart, Brahms and Wagner talk to us). De Gruyter, Mouton Editions.

Tarasti, E. (2015). Sein und Schein (Explorations in Existential Semiotics). De Gruyter, Mouton Editions.

Yayınlanmış

31-12-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Hoxha, B. (2023). Göstergenin oluşum sürecinde sahne sanatları. TAMGA-Türkiye Göstergebilim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 38–47. https://doi.org/10.5281/zenodo.10442919