Orta düzey dilbilgisi alanlarötesi örnekler dizisi


Özet Görüntüleme: 51 / PDF İndirme: 2

Yazarlar

  • Sung Do Kim Kore Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11065659

Anahtar Kelimeler:

Alanlar ötesilik, ortamlar arasılık, dilbilgisi yazımı, gramatoloji, göstergebilim, media çalışmaları

Özet

Bu çalışma, orta düzey dilbilgisi alanlar ötesi örnekler dizisinin kapsamlı bir incelemesini sunmaktadır. Yöntembilimsel ve bilgikuramsal çoğulculuğu savunarak insanbilim-göstergebilimsel dilbilgisi yazma ve grafik tasarım anlayışımıza katkısını eleştirel bir şekilde incelemektedir. Çalışma dört ana konu üzerinden ilerlemektedir: insanbilim-göstergebilimsel dilbilgisi yazmanın yöntembilimi, bilgikuramı ve varlıkbilim temellerini oluşturmak; Uzakdoğu bağlamında, özellikle güzelyazı yoluyla yazma pratiğini araştırmak; Saussurecü söylemin görsel ve grafik boyutlarının araştırılması ile dijital yazımdaki son gelişmelerin ele alınması. Bu araştırma; göstergebilim, dilbilim, insanbilim ve iletişim araçları çalışmaları da dahil olmak üzere çok çeşitli alanları kapsamaktadır. Makale, geleneksel yazma kavramlarına meydan okumakta ve dijital teknolojilerin ve yapay zekânın (AI) yazma pratiği ve anlayışı üzerindeki etkisini vurgulayarak, insan merkezli olmayan bir yazma kavramı ortaya koymaktadır. Sonuç olarak yazı dili çalışmalarında ortamlararasılığın ve kültürel çeşitliliğin önemini vurgulayarak dilbilgisi yazımına yeni bir yaklaşım sunuyor.

Referanslar

Anis, J. (1983). Pour une graphématique autonome. Langue française, 59 (Le significant graphique), 31-44.

Barthes, R. (1953). Le degré zéro de l’écriture, suivi de Nouveaux essais critiques. Seuil.

Battestini, S. (1997). Écriture et texte: contribution africaine. Les Presses de l’Université Laval.

Benveniste, É. (1966). Problèmes de linguistique générale. Gallimard.

Bertin, J. (2005). Sémiologie graphique: les diagrammes, les réseaux, les cartes [1967]. M. Barbu, S. Bonin & G. Arbellot (Ed.). Mouton/Gauthier-Villars.

Bolter, J. D. (1991). Writing space: the computer, hypertext, and the history of writing. Mahwah (N.J.). Lawrence Erlbaum.

Catach, N. (Éd.) (1988). Pour une théorie de la langue écrite. CNRS Éditions.

Christin, A. M. (1995). L’image écrite ou la déraison graphique. Flammarion.

Derrida, J. (1967). De la grammatologie. Les Éditions de Minuit.

Deschamps, L. (1892). La philosophie de l’écriture : exposé de l’état actuel de la graphologie, avec une bibliographie générale. Félix Alcan.

Flusser, V. (2004). Writings. University of Minnesota Press.

Gelb, I. J. (1952). A Study of Writing. University of Chicago Press.

Goody, J. (1979). La raison graphique. La domestication de la pensée sauvage [1977]. (J. Bazin & A. Bensa, Trans.). Les Éditions de Minuit.

Harris, R. (2001). Saussure and his Interpreters. Edinburgh University Press.

Hayles, N. K. (1999). How we became posthuman: Virtual bodies in cybernetics, literature, and informatics. University of Chicago Press.

Kittler, F. (1992). Discourse Networks 1800/1900. Stanford University Press.

Klee, P. (2004). Théorie de l’art moderne [1964]. (P.-H. Gonthier, Éd. and Trans.). Gallimard.

Klinkenberg, J. M. (1996). Précis de sémiotique générale. Seuil.

Kristeva, J. (1967). Bakhtine. Le mot, le dialogue et le roman. Critique, 239, 438-465.

Kristeva, J. (1969). Sèmiôtikè. Recherches sur une sémanalyse. Seuil.

Leroi-Gourhan, A. (1964). Le geste et la parole, t. 1: Technique et langage. Albin Michel.

Lévi-Strauss, C. (1984). Tristes tropiques [1955]. Pocket.

Lévy, P. (1990). Les technologies de l’intelligence. L’Avenir de la pensée à l’ère informatique. La Découverte.

Michon, J. H. (1875). Système de graphologie. L’art de connaître les hommes d’après leur écriture. Au Bureau du Journal de la Graphologie.

Ong, W. J. (2014). Oralité et écriture: la technologie de la parole [1982]. (H. Hiessler, Trans.). Les Belles Lettres.

Seiler, P. J. (1995-2000). De Lavater à Michon: Essai sur l’histoire de la graphologie (Vol. 1, Vol. 2). Éditions universitaires de Fribourg.

Varinard, A. (1884). J. H. Michon, fondateur de la graphologie - Sa vie et ses oeuvres. Bibliothèque graphologique.

Yayınlanmış

30-04-2024

Nasıl Atıf Yapılır

Kim, S. D. (2024). Orta düzey dilbilgisi alanlarötesi örnekler dizisi. TAMGA-Türkiye Göstergebilim Araştırmaları Dergisi, 2(Özel Sayı/ Special Issue/ Issue Specialé), 7–17. https://doi.org/10.5281/zenodo.11065659