Kovidizm”den “kovidoza” kovid ya da kutsal giz...


Özet Görüntüleme: 33 / PDF İndirme: 12

Yazarlar

  • Pascal Lardellier Burgundy Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11066482

Anahtar Kelimeler:

Kovid, kovidizm, kovidoz, insanbilim, mesafe, saplantı

Özet

Özet Bu makale, küresel Kovid-19 salgınıyla bağlantılı sağlık ve toplumsal bunalımı, insanbilimsel bir bakış açısıylaincelemekte ve bu makalenin yazılmasına temel oluşturan saflık/safsızlık gibi eski ya da çağdaş toplumların çoğundatemel korkuları oluşturan ve toplumsal olarak kabul edilebilir olanla olmayan arasında simgesel bir sınır çizgisi kuraninsanbilimin temel çözümeme ulamlarının harekete geçirildiğini göstermektedir. Bu katkımda ayrıca, (ErvingGoffman’a göre toplumsal düzenin simgesel birleştiricisini oluşturan) etkileşimlerin kutsal yönünün, haklı olarakbireylerin temel özgürlüklerine bir saldırı olarak algılanan ancak daha geniş anlamda toplum örneğimizin ve dışarıda,teraslarda ve sokaklarda yaşama sanatının şiddetli bir sorgulaması olarak algılanan son derece katı sağlık önlemleri (maske takma, sosyal mesafe, zorunlu hidroalkolik jel kullanımı, sağlık kartının zorunlu ve müdahaleci doğası, vb.) tarafından kirletildiğini göstermeye çalışmaktayım. Ayrıca Kovid’in gerçek bir ideoloji (Kovidizm) hâline geldiğini, kendisini sinsice dayatarak kaçınılmaz duruma geldiğini ve manevra alanımızı giderek kısıtlayarak kaderimize hükmettiğini ve hatta Orta Çağ’ın saplantılı hummalarıyla karşılaştırılabilecek bu salgın bunalımından en çok etkilenen kadın ve erkekleri, ruh sağlığı açısından tam anlamıyla hasta eden sinirsel bir saplantıya, Covidosis (Kovidoz)’e dönüştüğünü göstermek istiyorum.

Referanslar

Caillois, R. (1939). L’homme et le sacré. Gallimard. Debray, R. (2009), Le Moment fraternité. Gallimard.

Goffman, E. (1973a). La mise en scène de la vie quotidienne. 1. Les rites d’interaction. Minuit.

Goffman, E. (1973b). La mise en scène de la vie quotidienne. 2. Les relations en public. Minuit.

Winkin, Y. (2020). Sticky fingers : dimensions symboliques du gel hydroalcoolique. In P. Lardellier & R. Aracné (Eds.), Rites et civilités à l’épreuve du Covid. Déritualiser et re-ritualiser en sociétés (post-)confinées.

Yayınlanmış

30-04-2024

Nasıl Atıf Yapılır

Lardellier, P. (2024). Kovidizm”den “kovidoza” kovid ya da kutsal giz. TAMGA-Türkiye Göstergebilim Araştırmaları Dergisi, 2(Özel Sayı/ Special Issue/ Issue Specialé), 91–96. https://doi.org/10.5281/zenodo.11066482