Maitreya kimdir: Buda mı, Bodisatva mı, yoksa Zenginlik Tanrısı mı?

Çağdaş Vietnam kültüründe karşılaştırmalı resim-heykel bilimi


Özet Görüntüleme: 98 / PDF İndirme: 5

Yazarlar

  • Hong Hai Dinh Vietnam Ulusal Üniversitesi, Hanoi

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11066243

Anahtar Kelimeler:

Maitreya, Zenginlik Tanrısı, Maitreya - Zenginlik Tanrısı (MGW), karşılaştırmalı ikonografi, kültürel senkretizm

Özet

Maitreya şu anda Budist doktrinlerinde hem Bodhisattva hem de Buddha, bir simge ve özgün bir anlatım olarak kabul edilmektedir. Çok çeşitli ve kökenlerini belirlemek zor olsa da Maitreya’nın ifadeleri ve simgeciliği genel olarak Hint ve Çin olmak üzere iki özgün biçime ayrılabilir. Bu araştırma, karşılaştırmalı ikonografiyi kullanarak Maitreya’nın Vietnam’daki gelişimini, genellikle gülümseyen, büyük, neşeli bir adam olarak tasvir edilen Çin tarzındaki kökeninden temsiline kadar izler. Bu araştırmada Maitreya simgesinin evrimini ve Vietnam’daki ifadelerini Maitreya Buddha ve Maitreya Bodhisattva’nın aynı iki bürünümü üzerinden incelemek için birleştirme süreci kullanılmıştır. Çin’deki Maitreya simgesi ciddi yüzü, ince vücudu ve dingin havasıyla Hint simgesiyle karşıtlık oluşturmaktadır. Araştırma, kültürel birleştirirciliğin sürekliliğini vurgulamak için çağdaş Vietnam kültüründe Maitreya ve yarı-Maitreya simgelerinin ortaya çıkışını ve bunlar arasındaki değişimi incelemektedir. Son olarak 20. yüzyılın sonlarında yeni bir ileri sürüm ortaya çıkmaktadır. Vietnam’da değişen ekonomik koşullar karşısında Maitreya simgesi yeni bir tanrıya dönüşmektedir: Maitreya - Zenginlik Tanrısı (MGW).

Referanslar

Buswell, Jr. (Ed.). (2003). Encyclopedia of Buddhism (Volume 2). Macmillan Reference USA.

Das, A. (2003). Maitreya Buddha in Literature, History and Art. Kolkata.

Dinh, H. H. (2009). Maitreya Images in Asian Buddhist Art, Harvard-Yenching Institute. Working Papers Series (9). Massachusetts.

Gorlinski, V. (2022). Maitreya – Buddhism. Britannica. Retrieved from https://www.britannica.com/

Horner, I. B. (Ed.). (1975). The minor anthologies of the Pali canon. Volume III: Buddhavaṁsa (Chronicle of Buddhas) and Cariyāpiṭaka (Basket of Conduct). Pali Text Society.

Huntington, J. C. (1984). The Inconography and Iconology of Maitreya in Gandhara. Journal of Central Asia, Artibus Asiae Publishers, 133-178.

Kim, I. (1997). The Future Buddha Maitreya: An Iconological Study. D.K. Printworld Ltd.

Leopold, A. M. & Jeppe, S. J. (2005). Syncretism in Religion: A Reader. Routledge.

Liu, H. (2003). Empress Liu’s ‘Icon of Maitreya’: Portraiture and Privacy at the Early Song Court. Artibus Asiae, (63)2, 129-190.

Myer, P. R. (1986). Bodhisattvas and Buddhas: Early Buddhist Images from Mathurā. Artibus Asiae. 47(2), 107-142.

Robert, E. & Buswell, Jr. (Eds.). (2004). Encyclopedia of Buddhism (Volume Two M-Z). The Gale Group, Inc. Macmillan Reference USA.

Sponberg, A. & Hardacre, H. (Eds.). (1988). Maitreya, the Future Buddha. Cambridge University Press.

Sarduy, S. (1987). Maitreya. (Suzanne Jill Levine, Trans.). Ediciones del Norte.

Thanissaro Bhikkhu (2013). Cakkavatti Sutta: The Wheel-turning Emperor. (the Pali, Trans.). Access to

Insight (BCBS Edition). Retrieved from http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/dn/dn.26.0.than.html

Uranchimeg, T. (2015). The Power and Authority of Maitreya in Mongolia Examined through Mongolian Art. In V. Wallace (Ed.), Buddhism in Mongolian History, Culture and Society. Oxford University Press. (pp. 137–159).

Wegner, M. (1930). Iconography of Chinese Maitreya (Ikonographie des chinesischen Maitreya) [PhD dissertation]. Berlin University.

Yayınlanmış

30-04-2024

Nasıl Atıf Yapılır

Dinh, H. H. (2024). Maitreya kimdir: Buda mı, Bodisatva mı, yoksa Zenginlik Tanrısı mı? : Çağdaş Vietnam kültüründe karşılaştırmalı resim-heykel bilimi. TAMGA-Türkiye Göstergebilim Araştırmaları Dergisi, 2(Özel Sayı/ Special Issue/ Issue Specialé), 60–72. https://doi.org/10.5281/zenodo.11066243