Anlam kazanan meslekler: Göstergebilim ve toplumsal zorluklar


Özet Görüntüleme: 191 / PDF İndirme: 157

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8092066

Anahtar Kelimeler:

Göstergebilim, toplumsal zorluklar, uzmanlık isteyen meslekler, mezunların göstergebilime entegrasyonu, dürtmeler

Özet

Bu makale, genç mezunlar için ve özellikle de çalışmanın amacı anlam olan, yani göstergebilim alanında bir eğitim veya araştırma programında yer alanlar için anlamlı olan mesleklerin ve uzmanlık isteyen görevlerin tanımlanması üzerine bir düşünce önermektedir. Burada iki adımda ilerliyoruz. Birincisi, 21. yüzyılın üç büyük toplumsal sorunu etrafında düzenli bir yolculuk: (1) sağlık ve esenlik, (2) enerji, kaynaklar ve çevre ve (3) kapsayıcı, uyarlanabilir ve yenilikçi oluşumlar. Bu zorlukların her birini incelemek, hem ele alınacak sorunların göstergebilimsel yönlerini hem de bunların ele alınmasını sağlayan veya mümkün kılacak ve göstergebilim alan mezunları için mevcut olan veya olacak iş ve becerileri tanımlamamıza izin vermektedir. Ardından, özellikle demokratik ve liberal ülkelerde kamu politikalarında değişim yönetiminin evrimi sorusunu soracağız. Kamu yöneticilerinin kitle iletişimine dayalı yöntemlerinde gözlenen başarısızlığı, zararlı veya zarar verici davranışların değiştirilememesi ve beklenen ve arzu edilen davranışların yerleştirilememesi, doğrudan müdahale davranışlarına, uygulayıcı eylemlere ve alışkanlıklara dayalı başka yöntemler hayal etmemize yol açar. Bunlar, yeni yönelişlerin somut olarak uygulanmasına izin veren 'dürtmelerdir'. Dürtmelerin hepsi çok önemli göstergebilimsel yönler içerir ve bu nedenle kamusal yönelimlerle ilgili bir çok iş ve görevler göstergebilim mezunlarına açıktır.

Referanslar

Ben Msila A. (2021). « Approche sémiotique du nudge », in Jacques Fontanille, dir., Des nudges dans les politiques publiques: un défi pour la sémiotique. Actes Sémiotiques, 124.

Bertrand D. (2021). « Praxis énonciative, habitude et résistance au changement », in Jacques Fontanille, dir., Des nudges dans les politiques publiques : un défi pour la sémiotique. Actes Sémiotiques, 124.

Colas-Blaise M. (2021) « Vers une politique du nudge : l’instrument au service de l’incitation », in Jacques Fontanille, dir., Des nudges dans les politiques publiques : un défi pour la sémiotique. Actes Sémiotiques, 124.

Darrault-Harris I. (2021). « L’urbanisme comportemental : formes dures et douces de la dissuasion dans la ville », in Jacques Fontanille, dir., Des nudges dans les politiques publiques : un défi pour la sémiotique. Actes Sémiotiques.

Fontanille J. (2011). Corps et sens. Presses Universitaires de France.

Fontanille J. (2015). « La sémiotique face aux grands défis sociétaux du XXI e siècle ». Actes Sémiotiques, 118.

Latour Br. (2012). Enquête sur les modes d’existence. Éditions de la Découverte.

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (2014). « France Horizon 2020 » (déclinaison française du programme européen Horizon 2020) : « Stratégie nationale de la recherche » (document élaboré en application de la loi de juillet 2013 sur l’enseignement supérieur et la recherche).

Thaler R. et Sunstein C. (2008). Nudge – Improving Decisions about Health, Wealth and Happiness. (2010). Traduction française : La méthode douce pour inspirer la bonne décision. Vuibert.

Thaler R. (2018). Misbehaving. Les découvertes de l’économie comportementale. (C. Jaquet, Trad.). Seuil.

Yayınlanmış

30-06-2023

Nasıl Atıf Yapılır

FONTANILLE, J. (2023). Anlam kazanan meslekler: Göstergebilim ve toplumsal zorluklar. TAMGA-Türkiye Göstergebilim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 1–16. https://doi.org/10.5281/zenodo.8092066

Sayı

Bölüm

Makaleler