Özgür sanat olarak yeni medya eğitimine bir yöntem ve örnek


Özet Görüntüleme: 47 / PDF İndirme: 1

Yazarlar

  • Il Woo Park Keimyung Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11066419

Anahtar Kelimeler:

: Eğitim göstergebilimi, özgür eğitim, yeni medya çalışmaları, öğrenci odaklı öğrenme etkinlikleri

Özet

Bu yazının amacı bir eğitim göstergebilimi örneğini sunmaktır. Lisans derslerinde yeni medya eğitiminin arka planı, amaçları ve gerçekliği üzerine bir ders sunmaktadır. Göstergebilim ve özgür eğitimin ortak, alanlar arası bir doğası vardır ve buluşma yeri Eğitim göstergebilimini doğurmuştur. Yeni medya göstergebilimi, dijital iletişimin yenilik yapmaya devam eden yönlerini eleştirel olarak kabul ederek dijital yenilik çağında bile insanın yaratıcılığını ve öznelliğini geliştirirken özgür eğitimin dönüşümüne de katkıda bulunur. Yeni medya göstergebiliminin incelenmesi yoluyla lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, dijital uygarlığın ayrım gözetmeyen tüketicilerinden onu eleştirel olarak kabul eden üreticilere ve tüketicilere dönüştüler.

Referanslar

A Committee of the Corporation and the Academical Faculty (1828). Reports on the Course of Instruction in Yale College. Hezekiah Howe.

AAC&U (2020). What liberal education looks like. Retrieved 14 November, 2023, from https://d38xzozy36dxrv.cloudfront.net/qa/content/user photos/About/whatlibedlookslike.pdf

Bankov, K. (2020). Overview of Semiotics of Digital Culture: Main Approaches & Prospects for the Future. Degrès, 184(185), 1-21.

Kimball, B. A. (2010). The Liberal Arts Tradition: A Documentary History. University Press of America.

Kim, S-M. (2022). A new phase of Hallyu: identity & implications. Global Hallyu Issue Magazine, 49(7+8), 24-31.

Kim, Y-R. (2023). Digital Hallyu and the birth of creative producers. Global Hallyu Issue Magazine, 54(5+6), 18-25.

Kress, G. (2009). Multimodality: A social semiotic approach to contemporary communication. Routledge.

Kress, G. & Leeuwen, T. V. (2006). Reading Images: The Grammar of Visual Design. Routledge.

Mill, J. S. (1867). Inaugural address delivered to the University of St. Andrews. Retrieved November 19, 2023, from https://en.wikisource.org/wiki/Inaugural_adress_delivred_to_the_University_of_St._&rews,_Feb._1st_1867

Nadin, M. (2013). Semiotics is Fundamental Science. In M. E. Jennex (Ed.), Knowledge Discovery, Transfer, & Management in the Information Age, Information Science Reference. Hershey PA. (pp. 76-126).

Olteaunu, A. (2015). Philosophy of Education in the Semiotics of Charles Peirce: A Cosmology of Learning & Loving. Peter Lang.

Olteaunu, A. & Campelle, C. (2018). A Short Introduction to Edusemiotics. Chinese Semiotic Studies, 14(2), 245-260.

Poulsen, S. V. & Kvåle, G. (2018). Studying social media as semiotic technology: a social semiotic multimodal framework. Social Semiotics, 28(5), 700-717.

Yayınlanmış

30-04-2024

Nasıl Atıf Yapılır

Park, I. W. (2024). Özgür sanat olarak yeni medya eğitimine bir yöntem ve örnek. TAMGA-Türkiye Göstergebilim Araştırmaları Dergisi, 2(Özel Sayı/ Special Issue/ Issue Specialé), 85–90. https://doi.org/10.5281/zenodo.11066419